sidlo firmy

Představení skupiny ®PROFITERM

Zahájení činnosti

Aktivity skupiny ®PROFITERM byly zahájeny v roce 1994. Působí na celém území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.

Zaměření skupiny

Činnost skupiny ®PROFITERM je dlouhodobě zaměřena do dvou hlavních oblastí -produktů, které se týkají převážně budov a navzájem se doplňují.

Pod obchodní značkou ®PROFITERM PROTECH jsou soustředěny technologické aktivity v oblasti návrhu, instalace a servisu potrubní pošty a technických zařízení budov. (měření a regulace, vytápění, VZT)

Pod obchodní značkou ®PROFITERM FACILITY jsou pronajímány kanceláře, sklady a prodejny ve vlastnictví skupiny ®PROFITERM včetně poskytování služeb správy nemovitostí.

Orientace firmy

®PROFITERM se především orientuje na náročné projekty a zakázky, které připravuje a realizuje tým zodpovědných a kompetentních pracovníků. Hlavním motivem činnosti je spokojenost zákazníků a partnerů z důrazem na dlouhodobou spolupráci.

Stabilita firmy

Skupina ®PROFITERM je personálně, technicky a finančně stabilní, disponuje dostatečnými zdroji a zkušenostmi pro náročné projekty a náročné zákazníky. Poskytujeme zákazníkům také komplexní asistenční služby 365 dnů v roce.

Řízení kvality

Společnosti skupiny PROFITERM mají dlouhodobě zavedený funkční systém řízení kvality dle ISO 9001:2008.

Ochranná známka ®PROFITERM

Název a grafické řešení ®PROFITERM je registrovanou ochrannou známkou.

Charitativní projekty

®PROFITERM podporuje dlouhodobě neziskové a charitativní projekty. ®PROFITERM podporuje projekt „adopce na dálku“ - vzdělávání dětí v rozvojových zemích, dětský fond UNICEF, tělesně postižené spoluobčany, podporuje ekologické aktivity v oblasti udržitelného rozvoje, přispívá na ochranu ohrožených zvířat, sponzoruje sport a volnočasové aktivity dětí i dospělých.

Centrála společnosti, Česká republika
Tel.: +420 595 222 111
E-mail: info@profiterm.com
www.profiterm.com

česky slovenčina po Polski Deutsch English